ul. Przywidzka 7

80-174 Gdańsk

Tel: 692 417 204

gdansk@harimex.pl

www.harimex.pl